Total Pageviews

Wednesday, 12 April 2017

Folk music from Wales (3 albums)

Folk music from Wales
(3 albums)


Ar Log : I.


Tracks:
1.Rali Twm Siôn / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint
2. Y Blewyn Glas
3. Difyrrwch Corbet O Ynys Maengwyn Difyrwch Gwŷr Dolgellau / Ymdaith Caerfilli Tŷ Coch Caerdydd
4. Ar Lan Y Môr
5. Dainty Davey / Hoffed Ap Hywel
6. Y Gwcw Fach
7. Hafoty Fraich Ddu / Y Gelynnen / Y Lili
8. Yn Harbwr Corc
9. Breuddwyd Y Frenhines / Per Oslef
10 Cerdd Y Gog Lyndlas
11. Clychau Aberdyfi / Bugail Aberdyfi
12. Ffidl Ffadl / Y Telyn Newydd
13. Tra Bo Dau
14. Glan Brân / Ymgyrch-Dôn Y Waenlydd

Crasdant: Welsh Traditional Music:


Tracks:
1. Pibddawns Mr Pring - Pibddawns Corwen - Dyn Y Geg 
2. Y Dydd 
3. Gwŷr Pen-dref - Cwrw Melyn  -Hoffedd Ap Hywel 
4. Y Deryn Pur - Chwi Fechgyn Glân Ffri  Tafliad Carreg 
5. Glan Meddwdod Mwyn 
6. Fairy Glen 
7. Ymdaith Y Siandlwr - Hela’r Sgyfarnog  - Cainc Ifan Ddall 
8. Penmaen-mawr 
9. Y Fedle Fawr  Coleg Y Brifysgol Abertawe 
10. Polca Llewelyn Alaw - Polca Trecynon  - Polca Cefn-Coed 
11. Y Crwtyn Llwyd 
12. Y Polacca Cymreig  -The Roaring  Y Ceffylyn Rhygyngog 
13. Bethan Rhiannon 
14. Rachel Dafydd Ifan  -Cwrw Da  -Pibddawns Owen Huw 

Llio Rhydderch - Telyn 


Tracks:
1. Conset y Siri
2. Conset Ifan Glan Teifi/Lliw Ymysg Drain/Conset Gruffudd Rowlant y ...
3. Difyrrwch Gwyr y Gogledd/Conset Arglwyddes Treffael
4. Mi Fendi di Pan Ddaw Yr Haf
5. Eryri Wen
6. Syr Harri Ddu
7. Y Wenynen
8. Concerto'r Telynwyr
9. Caru Doli/Barwn Merthyr/Miniwet Nannau
10. Cnocell y Coed/Conset Gwyr Pen Morfa/Malltraeth
11. Hoffedd Tomos Dafis/Pibddawns Prydderch/Coster's Wedding
12. Biwmares March

No comments:

Post a Comment