Total Pageviews

Tuesday, 22 December 2015

Katice

Se dela greh ... se sliši smeh
Folksongs from all regions of Slovenia
1. Gor an dol (Benečija)
2. Stoji, stoji mi lipica (Dolenjska)
3. An šueštar (Koroska)
4. Dove tu vai, Luigi (Primorska)
5. One dve naranče (Cicarija)
6. Jo, le snueči neč, dave neč (Koroška)
7. Vrtec ogradila bodem (Primorska)
8. Ojstra kuosa (Štajerska)
9. Cviče mi polje pokrilo (Bela krajina)
10. Nede mi več rasla (Goričko)
11. Mladenec Fekonja (Porabje)
12. Od Irmice (Goričko)
13. Na polj' je 'n vrtec ograjen (Gorenjska)
14. Čas se mi je proč podati (Gorenjska)
15. Kermu se dremle (Gorenjska)
16. Take ni kot moja žena (Notranjska)
17. Moja palica je trda (Prekmurje)
18. Ma saua čenča lipa mi (Rezija)
19. Rezijansko vriskanje (Rezija)

1 comment: