Total Pageviews

Saturday, 7 June 2014

Spel´ Carl Johan

A musical story of the Swedish fiddler Carl Johan Björklund's life
(Hagfors, Sweden)




1. Ja ska sjonge en liten stomp
2. Å mor skulle väve vammel
3. Å katta låg
4. Fårlock
5. Getlock
6. Til til toven
7. Polska efter Skåp Jan
8. Polka från Värmskog
9. Kolarens visa
10. Vals efter Karl Mörth
11. Polska efter Carl johan Björklund
12. Spinnvisa
13. Sven i Rosengård
14. Erik å Sara
15. Ja satte mej i min hussarelåg
16. Gubben å gumman
17. Alle män har kyrkehatter
18. Rallarvisa
19. Pålarvisa
20. Polska efter Jan Carlsa
21. Danslek
22. Schottis efter Carl Johan Björklund
23. Drängpojkens klagan
24. Och Michaeli dagen
25. Vals efter Skåp Jan


No comments:

Post a Comment