Total Pageviews

Monday, 13 January 2014

Folkcorn - Folk music from the Netherlands


 1977 1 Welkom gesellen - 2 De vastenavond die komt an - 3 Die nagtegaal die zank een lied -4 Ungaresca - 5 Naar Oostland willen wij rijden -6 Ik weet een vrauken wel bereit -) 7 Een rondendans om de bruijdt te bedde te dansen - 8 Het daghet in den Oosten - 9 Poezeminneke/Gavotte - 10 Het vloogh een klein wilt voghelken - 11 Narrendans - (instr.) 12 In Oostenrijk daar staat een huis - 13 Daar staat een lind'in genen dal - 14 Het ruitertje en het meisje - 15 Venus - 16 Merck toch hoe sterck


 1978 


1 Goedenavond speelman (instr.) - 2 Jan als ruiter . 3 't Meiskin was jonck - 4 Wij moghen wel loven en dancken de tijd - 5 Haerlemsch drinklied 6 Een boerman hadde eenen dommen sin - 7 Die mi te drincken gave - 8 Hola, niemant in huys-9 Wie was die ghene die de loverkens brac - 13 Dat ruyterken inder schuren lag -14 Geeft wat om den rommelpot -

1981 


1 Slaet op den trommele - 2 Vanden regulier moninck -3 Ende wil wi tavont ghenoechlic sijn - 4 Nieuwjaarslied -) 5 Geuzenvesper of Sieckentroost voor de 24 - 6 'k Passeerde voor de visschemerkt - 7 De Bergverkoopers/ almande Bruynsmedeleyn - 8 's Maendags en 's maendags -) 9 De boer en de beer - 10 Mijn vader gaf mij enen man -) 11 Negen soldaten - 12 Com nu ghy romanisten koen - 13 De vogel wert gelockt, gefluyt -14 Gheldeloos ghi doet mi pijn - 15 Al vol

 19921 Kattendans (instr.) -  2 Isabelle, mijn dochterken  - 3 Den droogen haring  - 4 Doen Hanselijn over de heyde reed  - 5 Hennen blijff-t'huys  - 6 Hout uw canneken vaste  - 7 Contradans  (instr.) -   8 Het beste van de wijne  - 9 Ik zou er van deze avond  - 10 Stort tranen uyt  -  11 Bezemdans (instr.) -  12 Thyske van der Schilde  - 13 Te Haerlem in den Houte  - 14 Ghy sotten ende sottinnekens


1997 


1 Jan de mulder 2 Matelots (instr.) 3 De koopmanszoon 4 Blauw garen en koperdraad (instr.) 5 Bretonse (instr.) 6 Plompaert en z'n wijveke/Masoeurtje 7 Tourdion (instr.) 8 Reuzenlied
9 Paardendans (instr.) 10 Warme garnars 11 Springt op en toont uw schoen 12 Hobokendans (instr.) 13 Zeemanspree 14 Klompendans (instr.) 15 Het voer een cuyper cuypen 16 Schotsen (instr.) 17 Haring is zo bon 18 Bretonse II (instr.) 19 Zeeuwse schotse (instr.) 20 Sanck en wyn


2002 
1 Laet ons den landtman loven  2 Dueringer boeren dans (instr.) 3 Hier komt onze fiere pinksterblom 4 Hansje knecht 5 Dronke wyf (instr.) 6 Sa boer, gaet naer den dans 7 't Loose bakkertje (instr.)  8 Luy lecker landt 9 Boerinneke van buiten 10 Gaillarde Roemer / Verkeerde Mey (instr.) 11 De bedelaer / Den krepelaer ging wandelen 12 Des hadde een Swave een dochterlijn 13 Van waer compt ons den coelen wijn? 14 De Spaensche boere dans (instr.) 15 Jan Broeder vrijt een meisje zoet 16 De blaauwe boer (instr.) 17 Waer van gaan de boeren zo mooi? 18 Konst zoekt jonst (Apollo schoon) 19 Wij zijn gebroeders

No comments:

Post a Comment